Tuija Brax on huolissaan demokratian tilasta. Huoli on aiheellinen ja Braxin ajatukset kannatettavia.

Mutta vasta viikko sitten samainen Brax suhtautui islamilaiseen puolueeseen seuraavasti (ote Hesarin sivuilta):

"Jos jonkun yhdistyksen tavoitteena on heikentää naisten asemaa yhteiskunnassa esimerkiksi edistämällä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, on asiaan puututtava. Yhdistyksen tarkoitus ei saa olla lain vastainen, esimerkiksi kenenkään kuolemaa tai tappamista ei saa edistää", Brax sanoo.

Oikeusministeriössä valmistellaan yhdistyslain muutosta. Braxin mukaan ei ole täysin poissuljettu, että samassa yhteydessä lakia tarkastellaan myös siltä pohjalta, mahdollistaako nykyinen lainsäädäntö sellaisten yhdistysten toiminnan, jotka eivät hyväksy kansanvallan periaatteita.

Olen tuon viimeviikkoisen lausunnon ymmärtävinäni niin, että Brax saattaisi olla valmis heikentämään demokraattisen vaikuttamisen mahdollisuuksia entisestäänkin.

En kaipaa maahamme sharia-lakia sen enempää kuin Braxkaan kaipaa,  mutta vastakkaisten näkemysten esittämisen on demokratiassa oltava mahdollista. Vai tulisiko eduskunnaltakin kenties viedä lainsäädäntöoikeus sillä perusteella, että muutospyrkimyksen lainsäädännössä ovat yleensä nykyisten lakiemme vastaisia? Eduskunnan tilalle voidaankin sitten perustaa vanhaa lakia vaaliva Suomen lain perinneyhdistys.

Demokratia kärsii väistämättä tappioita, jos se antidemokraattisia suuntauksia (islamismi, natsismi jne.) vastustaessaan itsekin turvautuu antidemokraattisiin keinoihin.