Näin naistenpäivän jälkeen uskallan kirjoittaa aiheesta, johon olen aivan viime aikoina törmännyt muutamaankin otteeseen. Ärsytyskynnyksen ylittävällä tavalla. Nimittäin silloin tällöin (yleensä naisten lausumana) toistuvaan väittämään, jonka mukaan miehet olisivat naisia hierarkisempia olentoja ja – toisin kuin naiset – suorastaan viihtyisivät hierarkioissa. Esimerkkejä väitteen tueksi on otettu miesten luomista armeijoista sekä siitä, että harrastuksissaan miehet luovat jatkuvasti erilaisia hierarkioita ja nokittelevat toisiaan.

Okei, otetaan nyt nämä harrastukset ja niiden puitteissa tapahtuvat vertailut ja kilpailumielisyys. On totta, että monensorttinen kilpailu on varsin yleistä miestenkin keskuudessa. Kilpailun luonne on kuitenkin pohjimmiltaan vallitsevien hierarkioiden ja johtoasemien haastamista, ei niiden ottamista sellaisenaan.

Ja huomautettakoon tähän väliin, että vain harva meistä miehistä viihtyy armeijassa.

Entä miten toimivat naiset? Harrastepuolella aerobic ja sen johdannaiset näyttäisisivät olevan naisten ehkä jopa yleisin liikuntamuoto. Rivissä ollaan tasa-arvoisia? E-ei! Jumppaan mennään komennettaviksi tavalla, johon vain harva tuntemani mies vapaaehtoisesti alistuisi. (Ei, ne armeijan sulkeiset eivät ole samassa mitassa vapaaehtoisia!)

Tulee myös mieleen, miten työskentelin vuosikausia työyhteisössä, jota varsin demokraattisesti johti naisesimies. Minä ja työtoverini saimme varsin vapaasti tehdä työmme juuri niin kuin itse halusimme. Hieno homma. Välillä jotkut kyllä pyrkivät komentelemaan toisia. Naiset. Toisinaan käytettyä johtamistapaa kritisoitiinkin työntekijäin keskuudessa. Pomolta olisi odotettu tiukempaa käskyttämistä. Nämä kriitikot olivat naisia.

Lisääkin esimerkkejä – puolin ja toisin – pystyisi luettelemaan, jos siihen haluaisi käyttää elämänsä parhaat päivät. Joka tapauksessa tämä kuviteltu miesten hierarkisuus ja naisten tasa-arvoisuus näyttää silmissäni jälleen yhdeltä tarpeettomalta ja mahdollisesti tarkoitushakuiselta yritykseltä kytkeä sukupuoleen – ja sitä kautta sukupuoltensa edustajiin – ominaisuuksia, joita siinä tai heissä ei ole. Vanhanaikaiselta, sovinistiselta ja ennen kaikkea virheelliseltä katsantokannalta.