Kuten olemme havainneet, tulkitsee lukija tekstiä tavalla, jota kirjoittaja ei voi tai välttämättä edes halua hallita. Kirjoittajan ja lukijan tulkinnat samasta tekstistä saattavat olla joko täysin vastakkaiset tai jopa sellaiset, ettei niillä ole paljonkaan tekemistä keskenään. Jokainen kirjoittamista vähänkin vakavissaan harrastanut tietää tämän. Silti kirjoittaminen on meille kommunikointia. Me pyrimme välittämään lukijalle jotakin mielemme sisällöistä. Mitä sisältöjä? Ja miten ihmeessä me kuvittelemme sen tekevämme? Yritän lähipäivinä luonnostella vastauksia näihin kahteen kysymykseen. Kysymykset kietoutuvat toisiinsa: sisältö ja muoto eivät ainakaan aina ole erotettavissa toisistaan.

Vaikka sanat eivät ilman tulkitsijaa viittaa yhtään mihinkään, on niillä usein varsin konkreettisia jaettuja merkityksiä. Nuo merkitykset ja niiden yhteisyyden kirjoittaja joutuu usein olettamaan itsestäänselvyyksinä. Jos ylipäätään tahtoo kommunikoida jotain, on oletettava, että toinen tulkitsee ison osan lausutusta kutakuinkin samoin kuin viestin lähettäjä. Kommunikaatio on jakamista. Jos kieli koettaisiin yksityisenä, ei kirjoittamisessa tai puhumisessa kai olisi mitään mieltä. En kirjoittaisi tätä, ellen uskoisi tulevani ainakin jossain määrin ymmärretyksi.

Olettamus: Puhe on perustaltaan yhteistä.

Yhteisestä perustasta näyttää vallitsevan kohtuullinen yksimielisyys: yleensä jos aikuiset ihmiset alkavat keskustella siitä, mitä "hevonen" tarkoittaa, ei keskustelun polttopisteessä suinkaan ole hevonen vaan tarkoittaminen. Mitä abstraktimmalle tasolle käsitteistössä noustaan (vai laskeudutaan?), sitä kauemmas mennään yhteisestä perustasta ja sitä epävarmemmaksi kielen jaettuus muuttuu. Mitä abstraktimpi termi, sitä suurempi osa sen merkityksestä on selittämistä: se tukeutuu sanojen verkostoon ja nojaa ostensiiviseen näyttämiseen yhä etäisemmin, hatarammin ja epäselvemmin viittauksin.

Kommunikointiin, jaettuihin jakamisen pyrkimyksiin perustuen:

Väite: On mahdollista tulkita tekstejä tai puhetta myös väärin.


Jatkan tästä myöhemmin eteenpäin. Kommentointi on tietenkin ihan toivottavaa.