Eilisestä ajatukseni virtasivat käsittelemään tällaista lainopillista termiä kuin rikos ihmisyyttä vastaan. Miksi juuri ihmisyyttä, eikä vain ihmistä? Kai tämän voisi jonnekin Kantin suuntaan jälleen kytkeä, mutta...

Suomenkielisessä termissä näytetään tehdyn valinta:
humanity
tai humanité: ihmisyys,
vaikka toinenkin käännösvaihtoehto olisi ollut: ihmiskunta.

Valitaanpa vaihtoehdoista kumpi tahansa, ihmisyys tai ihmiskunta, liikutaan jo aika abstraktilla tasolla. Kysymykseni kuuluu: miten voidaan tehdä rikos abstraktiota vastaan?

K: Mitä on ihmisyys?
V: Sitä en tiedä.
K: Kuinka sitä vastaan voisi tehdä rikoksen?
V: En tiedä.

K: Mitä on ihmiskunta?
V: Me kaikki, minä mukaanlukien.
K: Tekikö Saddam Hussein rikoksia myös minua vastaan?
V: En koe niin. Hänen uhrinsa ovat jossain toisaalla.

Eikö meille riittäisi todeta, että massatuhonnat, kidutukset ja pakkosiirrot ovat vakavia rikoksia todellisia uhrejaan – ihmisiä – kohtaan?