Ehkä vielä tärkeämpää kuin alleviivaaminen
olisi hallita yliviivaamisen taito.