Välillä on väitetty, ettei sellaista kansallisella tasolla yhdistävää elämänkokemusta enää ole, joka voisi nostaa yksittäisiä kirjoja  vastaaviksi monumenteiksi kuin mitä esimerkiksi Tuntematon oli. Sellaisiksi, jotka ovat lähes kaikkien lukemia.
    Jotakin varsin yhteistä näyttäisi kuitenkin yhä olevan, jopa kansainvälisellä tasolla. Jotakin, mikä mahdollistaa pirstaleisuuden ylityksen. Vai miten Harry Potterin suosio pitäisi tulkita?

* * *

The Ramones laulaa: "Can't get you outta my mind."
Tahtoisin suomentaa: "En saa sua järjiltäni."