A. A-a-a, a...
Aivaivaavaasava.A. A, a, aaaa. Aivva.
Asii? Avaa? Asva?
Asia. Asia?
Avaa, avaa, asaa?
Aasia? Asvia?
Asavasivasafiiassasavasvavavavaa...
Faasi Aasi Assi Siva Vasi Vaasi Saavi savi savivisasefasi?
Afasia!