Klarinetin ja metaforan välillä on erinäisiä yhtäläisyyksiä.