Olen lyhyehkön ajan kuluessa lukenut Chuck Palahniukin suomennetut teokset: Fight Club, Eloonjäänyt ja Tukehtuminen. Alkuinnostusta on seurannut lievä pettymys. Aivan kuin Palahniuk olisi kirjoittanut saman – kieltämättä provosoivasti mainion – kirjansa kolmeen otteeseen.


398845.jpg398842.jpg


Juonenkuljetuksellisesti kirjat eroavat toisistaan: on vallankumouksellinen järjestö jakomielisine johtajineen. On itsemurhakultin viimeinen eloonjäänyt. On sairasta äitiään ylläpitävä ja riippuvuutensa kanssa painiskeleva seksimaanikko...

... jotka kaikki kolme puhuvat samalla kertojaäänellä. Kertojaääni on niinkin samanlainen, että päähenkilö tuntuu yhdeltä ja samalta kaikissa kirjoissa. Yhteistä kirjoille ovat myös terapiaryhmät, valheelliset roolipelit ja kriittinen yhteiskuntakuvaus. Tukehtumisen kertojan äiti on kuin yhden naisen Projekti täystuho (Fight Club). Ja niin edelleen.

Kaikki edellä oleva voidaan – jos niin halutaan – nähdä pelkkänä pintana. Mutta samuus ulottuu syvemmälle.

Kaikki kolme kirjaa näyttävät René Girardin uhraamisteorian fiktiomuotoisilta esityksiltä (Tämä kiusaa minua lievästi, sillä olen jo jonkin aikaa työskentellyt saman kiehtovan teeman parissa.). Ne käsittelevät hyvän ja pahan, pyhän ja saastaisen, yhteisön jäsenen ja ulkopuolisen yhdistymistä katarttisessa ihmisuhrissa, joka toimii yleisen väkivallan purkautumiskanavana ja yhteisön uusintajana. Vastinparien samuus syntyy joko uhrin kahtiajakautumisesta tai kaksoisolennoudesta.

Tukehtumisessa uhrin vaatimus nostetaan useaan otteeseen näkyville, mutta lopulta tilanne purkautuu "kevyesti" karkottamisen ja symbolisen uhraamisen tasolla. Fight Clubissa ja Eloonjääneessä sen sijaan vuodatetaan verta.

Tätä kirjoittaessani huomaan, että alussa mainitsemani lievä pettymys on hyvin innostunutta pettymystä. En todellakaan ole pettynyt siihen, miten Palahniuk asioista kirjoittaa. Olen pettynyt ainoastaan siihen, että samat teemat yhdistettyinä samoihin käsittelytapoihin eivät tee samaa vaikutusta kuin ensimmäisellä kerralla.

Jos et ole vielä lukenut Palahniukia, lue.
Jos olet lukenut jonkin Palahniukin ja kuulut niihin, jotka lukevat kirjoja mielellään uudelleen, lue toinenkin.

398844.jpg